Loading...

WALDORFPEDAGOGIK

Waldorfskolan utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja. Den bakomliggande tanken är att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen, genom hjärtat, till huvudet. Samtidigt vill skolan hjälpa barnen att finna trygghet och självtillit.
I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till växt. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen själva får smak av detta och upplever att de blir sedda som individer med individuella möjligheter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. Alla får plats i en klassgemenskap.

 

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE COVID-19

Söderköpings Waldorfskola följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att vi uppmanar samtliga barn, elever och medarbetare med luftvägsinfektion som snuva, hosta, halsont, även om symtomen är lindriga, att inte komma till förskola, skola eller arbete.

Du kan läsa mer om våra uppdaterade rutiner och riktlinjer i vår handlingsplan.

Waldorfskolor finns i alla fria länder i alla världsdelar

I Sverige finns 38 waldorfskolor och 77 waldorfförskolor. I världen hittar du 1092 Waldorfskolor och 1857 waldorfförskolor!

Lärare och elever arbetar tillsammans i periodundervisning under morgonlektionen, det vill säga samma ämne bearbetas i 3 – 4 veckor. Inlevelsen, kunskapshungern och produktionen av eget läromaterial blir tillfredställt. Eleven kan känna sig både stolt och duktig – han/hon kunskapar aktivt.

Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen integreras så långt som möjligt. Det humanistiska och naturvetenskapliga lever sida vid sida med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom slöjd och hantverksämnena. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning.
Kunskapsinhämtande väljs så att det ständigt anknyter till barnets egen utveckling, och hjälper det framåt.
I Waldorfskolan betraktas humaniora, matematik, naturvetenskap, språk, drama, bild, eurytmi, musik, hantverk och idrott som likvärdiga ämnen.

Waldorfpedagogiken är den enda alternativa skolformen som har undantag i svensk skollag. Det innebär bl.a att vi ENBART sätter betyg i årskurs 9. Personliga omdömen ges en gång per läsår från klass 1.

LÄRARE – PEDAGOGER – MEDARBETARE

Klicka på bilden så ser du namn och kontaktuppgifter
Rektor Förskolechef

Helena Selsfors

helena@s-waldorf.se

Rektor Förskolechef

Kansli & Administration

Pernilla Thelin

kansli@s-waldorf.se

Kansli & Administration

Klasslärare Förskoleklass

Ingrid Fernold

ingrid@s-waldorf.se

Klasslärare Förskoleklass

Klasslärare Klass 1

Lotta Gustafsson

lotta@s-waldorf.se

Klasslärare Klass 1

Klasslärare Klass 2

John Sjögren

john@s-waldorf.se

Klasslärare Klass 2

Klasslärare klass 3

Sara Hollertz-Jildell

sara@s-waldorf.se

Klasslärare klass 3

Klasslärare Klass 4

Li Arvehell

li@s-waldorf.se

Klasslärare Klass 4

Klasslärare Klass 5

Eva Carlson

eva@s-waldorf.se

Klasslärare Klass 5

Klasslärare Klass 6, ämneslärare slöjd

Lena Öström

lena@s-waldorf.se

Klasslärare Klass 6, ämneslärare slöjd

Klasslärare klass 6, ämneslärare Ma + NO

Tobias Johansson

tobias@s-waldorf.se

Klasslärare klass 6, ämneslärare Ma + NO

Klasslärare Klass 7, ämneslärare SO, IDH

Patrik Stjärnborg

patrik@s-waldorf.se

Klasslärare Klass 7, ämneslärare SO, IDH

Klasslärare Klass 8, ämneslärare SO

Sandra Westling

sandra@s-waldorf.se

Klasslärare Klass 8, ämneslärare SO

Klasslärare klass 9, ämneslärare Sv + Eng

Cia Edsberger

cia@s-waldorf.se

Klasslärare klass 9, ämneslärare Sv + Eng

Ämneslärare Spanska

Gonzalo Zalaya Bueno

gonzalo@s-waldorf.se

Ämneslärare Spanska

Ämneslärare Eurytmi

Wivika Jangland-Larsson

wivika@s-waldorf.se

Ämneslärare Eurytmi

Stödlärare

Kerstin Lang

kerstin@s-waldorf.se

Stödlärare

Ämneslärare Musik

Michael Lindberg

michael@s-waldorf.se

Ämneslärare Musik

Fritidshemmet

Rasmus Carlson

rasmus@s-waldorf.se

Fritidshemmet

Fritidshemmet

Mia Stråhagen

mia@s-waldorf.se

Fritidshemmet

Fritidshemmet

Ted Gustafsson

ted@s-waldorf.se

Fritidshemmet

Fritidshemmet

Christian Nilsson

christian.n@s-waldorf.se

Fritidshemmet

Förskolan Lillspången

Louise Edberg

louise@s-waldorf.se

Förskolan Lillspången

Förskolan Lillspången

Sarah Svalmark

sarah@s-waldorf.se

Förskolan Lillspången

Förskolan Lillspången

Josefina Ershytt

Josefina@s-waldorf.se

Förskolan Lillspången

Förskolan Lillspången

Maria Andersson

maria@s-waldorf.se

Förskolan Lillspången

Förskolan Lillspången

Ann-Kristin Båvermyr

ann-kristin@s-waldorf.se

Förskolan Lillspången

Biträdande förskolechef

Frida Andersson

frida@s-waldorf.se

Biträdande förskolechef

Förskolan Stjärn- och Solspången

Matilda Grundström

matilda@s-waldorf.se

Förskolan Stjärn- och Solspången

Förskolan Stjärn- och Solspången

Evelyn Mortensen

evelyn@s-waldorf.se

Förskolan Stjärn- och Solspången

Förskolan Stjärn- och Solspången

Catrine Lindh

catrine@s-waldorf.se

Förskolan Stjärn- och Solspången

Förskolan Stjärn- och Solspången

Birgit Åstrand

birgit@s-waldorf.se

Förskolan Stjärn- och Solspången

Förskolan Stjärn- och Solspången

Ann Zschaeck

ann@s-waldorf.se

Förskolan Stjärn- och Solspången

Lokalvård

Anki Lundell, Karin Jildell

kansli@s-waldorf.se

Lokalvård

Vaktmästeri

Christer Olsson

christer@s-waldorf.se

Vaktmästeri

FOTOGALLERI

SKOLAVSLUTNING & MÅNADSFESTER

SKOLVARDAGEN

ELEVARBETEN

FRITIDSHEMMET

FÖRSKOLAN

RESAN TILL SOLEGGEN

KONTAKT

Obs! Ange inga personuppgifter eller andra känsliga uppgifter.
Telefon

Kansli: 0121-21956

Rektor: 0121-24714

Adress

Brobyvägen 17 B

Email

kansli@s-waldorf.se