Loading...

WALDORFPEDAGOGIK

Waldorfskolan utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja. Den bakomliggande tanken är att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen, genom hjärtat, till huvudet. Samtidigt vill skolan hjälpa barnen att finna trygghet och självtillit.
I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till växt. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen själva får smak av detta och upplever att de blir sedda som individer med individuella möjligheter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. Alla får plats i en klassgemenskap.

 

 

 

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE COVID-19

Söderköpings Waldorfskola följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att vi uppmanar samtliga barn, elever och medarbetare med luftvägsinfektion som snuva, hosta, halsont, även om symtomen är lindriga, att inte komma till förskola, skola eller arbete.

Du kan läsa mer om våra uppdaterade rutiner och riktlinjer i vår handlingsplan.

Waldorfskolor finns i alla fria länder i alla världsdelar

I Sverige finns 38 waldorfskolor och 77 waldorfförskolor. I världen hittar du 1092 Waldorfskolor och 1857 waldorfförskolor!

Lärare och elever arbetar tillsammans i periodundervisning under morgonlektionen, det vill säga samma ämne bearbetas i 3 – 4 veckor. Inlevelsen, kunskapshungern och produktionen av eget läromaterial blir tillfredställt. Eleven kan känna sig både stolt och duktig – han/hon kunskapar aktivt.

Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen integreras så långt som möjligt. Det humanistiska och naturvetenskapliga lever sida vid sida med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom slöjd och hantverksämnena. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning.
Kunskapsinhämtande väljs så att det ständigt anknyter till barnets egen utveckling, och hjälper det framåt.
I Waldorfskolan betraktas humaniora, matematik, naturvetenskap, språk, drama, bild, eurytmi, musik, hantverk och idrott som likvärdiga ämnen.

Waldorfpedagogiken är den enda alternativa skolformen som har undantag i svensk skollag. Det innebär bl.a att vi ENBART sätter betyg i årskurs 9. Personliga omdömen ges en gång per läsår från klass 1.

KONTAKT MED SKOLAN, LÄRARE OCH PEDAGOGER

KANSLI

0121-21956

kansli@s-waldorf.se

REKTOR

0121-247 14

 

helena@s-waldorf.se

FÖR ATT KOMMA I KONTAKT MED EN ENSKILD MEDARBETARE SÅ MAILAR DU;

förnamn@s-waldorf.se

ELLER, TA EN KONTAKT MED KANSLIET

FOTOGALLERI

SKOLAVSLUTNING & MÅNADSFESTER

SKOLVARDAGEN

ELEVARBETEN

FRITIDSHEMMET

FÖRSKOLAN

RESAN TILL SOLEGGEN

KONTAKT

Obs! Ange inga personuppgifter eller andra känsliga uppgifter.
Telefon

Kansli: 0121-21956

Rektor: 0121-24714

Adress

Brobyvägen 17 B

Email

kansli@s-waldorf.se