Loading...

FÖRSKOLAN

WALDORFPEDAGOGIK I FÖRSKOLAN

Förskolan Lillspången, Sol- och Stjärnspången följer Skollagen, Lgr 11 och läroplanen för förskolan Lpfö98. En väg till frihet är det waldorfpedagogiska måldokument som ligger till grund för verksamheten. Ett grundläggande mål för arbetet i waldorfförskolan är att varje barn skall utveckla sin egen särart i ett socialt sammanhang.

På vår förskola tas barnens förmåga till efterhärmning tillvara. Tillsammans med medarbetarna deltar barnen i skiftande aktiviteter, allt från diskning till matlagning och städning till danslekar och berättande. Barnen gör efter de vuxna, samtidigt som de i den fria leken skapar ur sig själva. 

En waldorfförskola präglas av kontinuitet och trygghet. Dagarna följer ett schema med återkommande inslag som samling, fri lek och aktiviteter. Det gör att barnen känner sig trygga, de vet vad som kommer att hända nästa dag eller efter maten. 
Årets högtider och förändringar uppmärksammas. Utflykt till skogen är ett populärt inslag där man lär sig om naturen genom lek och egen upplevelse. 

I förskoleåldern blir barnens efterhärmningsförmåga ett pedagogiskt verktyg. Genom att själva göra, baka, hantverka, sjunga och vara en förebild får pedagogerna barnen att utvecklas socialt tillsamman i gruppen men även individuellt utifrån egna förutsättningar.

På förskolan vill vi använda lekmaterial som är beständiga och hälsosamma. På gården och i grönsakslandet hjälps vi åt att plantera och vårda det som växer.

LILLSPÅNGEN

Lillspången, 3-5- åringar

De lite äldre barnen kan mer medvetet relatera till sin omgivning, leken blir allt mer fantasirik och interaktiv. Dagarna präglas av rytm, fri lek och ordnade aktiviteter som målning, bakning och utevistelse. Vår fina gård inbjuder till lek och samvaro. Varje vecka går vi på skogsutflykt med matsäck för att uppleva naturens skiftningar. Varje fredag kommer fröken Wivika och leder en eurytmi-lektion.

Telefon:

Lillspången: 070-184 21 63
Stjärnspången: 070-818 36 28
Solspången: 070-100 92 80
Email: forskolan@s-waldorf.se
Öppettider 06.30-17.00

STJÄRNSPÅNGEN & SOLSPÅNGEN

Stjärn – och Solspången, småbarnsgrupper

För de små barnen är vikten av kontinuitet och upprepning stor. Såväl dagen som veckan följer ett rytmiskt schema med fri lek, samlingsstund, sagoberättande, utelek och vila. 

Genom att låta sånger och lekar följa årstiderna och högtider får barnen tydliga upplevelser av de förändringar som sker i naturen. Varje dag leker barnen fritt inomhus och ute på den egna lilla gården.