Loading...

Organisation och ledning

Vår skola är en ideell stiftelse – Stiftelsen Söderköpings Waldorfskola– vars ändamålsparagraf tydliggör att stiftelsens enda syfte är att driva skola och förskola utifrån Waldorfpedagogikens grundtankar.

Huvudman för skolan är styrelsen som till största del består av medarbetare och vårdnadshavare.

Ansvarig för den dagliga verksamheten är rektor som till sin hjälp har en ledningsgrupp som består av de medarbetare som finns representerade i skolans styrelse eller byggnadsstiftelse.

Alla fastigheter ägs och sköts av vår systerstiftelse – Byggnadsstiftelsen Hammarspången.